Инвестиции

投资方案


 

最近几年以来,莫斯科市继续蓬勃发展,在自住商业房地产有利可图的投资方面,提供巨大的机遇。

 

本公司为前在的投资者提供服务范围包括交易支持,以及参与投资方案关系到交易中心、办事处和居住区。

 

服务

 

·         土地最有效经营策略分析(最佳用途)。概念开发;

 

·         根据当地市场条件,对土地发展策略进行分析,使其合理化;

 

·         对提出的计划方案办理城市规划证据,以便编制城市土地开发计划;

 

·         为交易中心、办公楼、居住综合体建设选用土地;

 

·         为公司客户演示方案资料。

 

Partners

partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo partner-logopartner-logo
Top

Contact us

Offer your price
Apply for job